INSPECTION4SOLAR UW PV INSPECTIEBEDRIJF

Voor een eigenaar van een elektrische installatie, waaronder zonnestroominstallaties, bestaat de verplichting vanuit het Arbobesluit de veiligheid aangaande ontwerp, aanleg en onderhoud van de installatie te waarborgen. Momenteel zijn er nog te veel installaties waarbij defecten en risico’s aanwezig zijn, met elektrotechnisch en brandgevaar als gevolg.

Door het uitvoeren van een Scope 12 inspectie en Thermografisch onderzoek worden deze defecten tijdig geconstateerd en de kunnen gevaren worden voorkomen. Meer weten? Bekijk ons e-book of de video’s.

Laat Inspection4solar B.V. ook uw inspectie werk uit handen nemen!

Wat kunnen wij?

 

Scope 12

Vergelijkbaar met de NEN 1010 eerste inspectie voor elektrische installaties, is de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) voor zonnestroominstallaties te zien als de opleveringsinspectie voor zonnestroominstallaties. Deze is vooral gericht op de kwaliteit van aanleg, met andere woorden voldoet de installatie aan de geldende normen en instructies van de fabrikant.
Mocht een installatie dusdanig zijn uitgebreid of aangepast, dan dient te worden beoordeeld of de wijzigingen nog voldoen aan de geldende veiligheidsniveaus. Ook deze inspectie dient dan als nieuwe Eerst Bijzondere Inspectie te worden beschouwd. Onderstaand enkele items die bij de EBI worden getoetst:

  • Beoordeling ontwerp (o.a. legplan, kabelplan, ballastplan);
  • Beoordeling juiste documentatie (o.a. handleidingen, datasheets);
  • Beoordeling constructieberekening;
  • Visuele inspectie van PV-modulen t/m koppelpunt met het net;
  • AC metingen en beproeving conform NEN 1010, van omvormer(s) tot aan het koppelpunt met het net;
  • DC metingen en beproeving conform NEN-EN-IEC 62446-1, van PV-modulen t/m de omvormer(s).

Tijdens de Periodieke Inspectie (PI) wordt er getoetst of de installatie na de vastgestelde periode, 5 jaar of korter indien dit in een (verzekerings)overeenkomst is vastgelegd, nog voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Met andere woorden zijn de risico’s ongewijzigd of nog binnen de marges. Hierbij wordt enkel getoetst op veiligheidsrisico’s en niet op opbrengst. Bij het uitvoeren van de EBI worden er dus een aantal overwerpen getoetst, die bij een PI niet herhaald worden.

Thermografie

Steeds vaker wordt er een thermografische inspectie van zonnestroominstallaties geëist. Tijdens zo’n onderzoek kunnen (beginnende) defecten, welke voor het ‘visuele’ oog niet altijd zichtbaar zijn, aan het licht komen. Er wordt onderscheid gemaakt in onderstaande twee categorieën:

  • Thermografische ‘BoS’ inspectie: Hieronder vallen alle elektrische componenten van de pv-installatie, zoals verdelers, omvormers, stringboxen, bekabeling en verbindingen, met uitzondering van de pv-panelen;
  • Thermografische paneel inspectie: Dit betreft een thermografisch onderzoek van de pv-panelen op het dak of van de veld opstelling.

Thermografie is, naast Scope 12, een waardevolle aanvulling uit het inspectie aanbod van Inspection4solar B.V.

Scope 12 Inspectie e-book

In ons verhelderende e-book, leest u alles dat u moet weten over onze onafhankelijke Scope 12 inspectie:

Inspection4solar
Inspection4solar

Thermografische Inspectie (BoS) e-book

In ons inzichtelijke e-book leert u alles wat u moet weten over onze Thermografische inspectie (BoS):

Thermografische Paneel Inspectie e-book

Leer alles wat u moet weten over onze Thermografische PV-paneelinspectie in ons overzichtelijk e-book:

Inspection4solar

de aantallen

Even de getallen op een rijtje voor Inspection4solar

Projecten

klanten

Verdelers

omvormers

Panelen

VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D
VDH Dirksland 3D